Osiyo velosport konfederatsiyasi ACC vitse-prezidenti,….