Yoshlarimizning «Qozog’iston qishki ochiq chempionatida»gi….